Evropski parlament leta 1999 o tehnologiji za manipulacijo z atmosfero

Čas branja: 8 min.

Odbor za zunanjo politiko, varnost in obrambno politiko Evropskega parlamenta je 14. januarja 1999 objavil Poročilo o okolju, varnosti in zunanji politiki, v katerem je mdr. opozoril, da »kljub obstoječim konvencijam potekajo vojaške raziskave o manipulaciji z okoljem kot orožjem, kar dokazuje npr. sistem HAARP na Aljaski«. Pripravili smo prevod relevantnega dela, ki povzema izsledke preiskave na podlagi pričevanj strokovnjakov.

Vir: REPORT on the environment, security and foreign policy Draftsman: Mr Olsson, Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection (Hughes procedure) [POROČILO o okolju, varnosti in zunanji politiki. Pripravil g. Olsson, Odbor za okolje, javno zdravje in varstvo potrošnikov (postopek Hughes)]. Evropski parlament, 14. 1. 1999.

Evropski parlament […]

27. meni, da HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) zaradi svojega daljnosežnega vpliva na okolje predstavlja globalni problem, in poziva, da njegov pravni, ekološki in etični vpliv pred nadaljnjimi raziskavami in testiranjem preuči mednarodni neodvisni organ; obžaluje, da je uprava Združenih držav Amerike večkrat zavrnila, da bi koga osebno poslala pričati na javno obravnavo ali kateri koli poznejši sestanek pristojnega odbora o okoljskih in javnih tveganjih, povezanih s programom HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), ki se trenutno financira na Aljaski; […]

[Prevod naslednjega odlomka poročila, ki se nanaša na dotično tehnologijo, se v izvirnem dokumentu nahaja v razdelku z naslovom B EXPLANATORY STATEMENT.]

 

HAARP – oborožitveni sistem, ki posega v podnebje

5. februarja 1998 je parlamentarni Pododbor za varnost in razorožitev organiziral obravnavo, katere tema je bil tudi HAARP. Nato in ZDA sta bila povabljena, da pošljeta svoje predstavnike, vendar se za to nista odločila. Odbor obžaluje, da ZDA niso poslale svojega predstavnika, ki bi odgovoril na vprašanja ali izkoristil priložnost za pripombe na predloženo gradivo[21].

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) skupaj vodijo ameriške zračne sile in mornarica v povezavi z Geofizikalnim inštitutom Univerze na Aljaski v Fairbanksu. Podobni poskusi potekajo tudi na Norveškem, verjetno na Antarktiki, pa tudi v nekdanji Sovjetski zvezi.[22] HAARP je raziskovalni projekt, ki uporablja zemeljsko napravo, niz anten, od katerih vsaka napaja svoj oddajnik, za segrevanje delov ionosfere z močnimi radijskimi žarki.[23] Ustvarjena energija segreva dele ionosfere – to povzroči luknje v ionosferi in ustvari umetne »leče«.

HAARP se lahko uporablja za številne namene. Ogromne količine energije je mogoče nadzorovati z manipulacijo električnih lastnosti ozračja. Če se uporablja kot vojaško orožje, ima lahko uničujoč vpliv na sovražnika. HAARP lahko na določeno območje pošlje milijonkrat več energije kot katerikoli drug konvencionalni oddajnik. Energijo je mogoče usmeriti tudi na premikajočo se tarčo, kar bi lahko predstavljalo potencialni protiraketni sistem.

Projekt HAARP bi omogočil tudi boljšo komunikacijo s podmornicami in manipulacijo globalnih vremenskih vzorcev, mogoče pa je tudi obratno, prekiniti komunikacije. Z manipulacijo ionosfere bi lahko blokirali globalne komunikacije in hkrati oddajali svoje. Lahko bi se uporabljal tudi kot rentgenska tomografija, rentgensko slikanje zemlje več kilometrov globoko, da bi odkrili naftna in plinska nahajališča ali podzemne vojaške objekte. Lahko bi se uporabljal tudi radar nad obzorjem, ki se uporablja za iskanje bližajočih se objektov okoli ukrivljenosti Zemlje.

ZDA so od 50. let prejšnjega stoletja izvajale eksplozije jedrskega materiala v Van Allenovih pasovih[24], da bi raziskale vpliv elektromagnetnega pulza, ki ga povzročijo eksplozije jedrskega orožja na teh višinah, na radijske komunikacije in delovanje radarjev. Pri tem so nastali novi pasovi magnetnega sevanja, ki so pokrivali skoraj celotno Zemljo. Elektroni so potovali po magnetnih silnicah in ustvarili umetni polarni sij nad severnim tečajem. Ti vojaški poskusi lahko za daljše obdobje prekinejo delovanje Van Allenovega pasu. Zemeljsko magnetno polje bi lahko bilo moteno na velikih območjih, kar bi oviralo radijske komunikacije. Po mnenju ameriških znanstvenikov bi to, da bi se Van Allenov pas normaliziral, lahko trajalo več sto let. HAARP bi lahko povzročil spremembe vremenskih vzorcev. Prav tako bi lahko vplival na celotne ekosisteme, zlasti na občutljivih območjih Antarktike.

Druga škodljiva posledica HAARP je pojav lukenj v ionosferi, ki jih povzročajo močni radijski žarki. Ionosfera nas varuje pred kozmičnim sevanjem. Upamo, da se bodo luknje ponovno zapolnile, vendar naše izkušnje s spremembami v ozonski plasti kažejo drugače. To pomeni, da so v ionosferi, ki nas varuje, velike luknje.

HAARP s svojim daljnosežnim vplivom na okolje vzbuja zaskrbljenost po vsem svetu, zato se moramo vprašati, ali njegove prednosti res odtehtajo tveganja. Pred nadaljnjimi raziskavami in testiranjem je treba natančno preučiti vpliv na okolje in etični vidik. HAARP je projekt, o katerem je javnost skoraj popolnoma neobveščena, kar je treba odpraviti.

HAARP je povezan s petdesetletnimi intenzivnimi vesoljskimi raziskavami v vojaške namene, vključno s projektom Vojna zvezd, za nadzor zgornjih plasti atmosfere in komunikacij. Tovrstne raziskave je treba obravnavati kot resno grožnjo okolju z neizmerljivim vplivom na življenje ljudi. Še vedno nihče ne ve, kakšen vpliv bi lahko imel HAARP. Odstraniti moramo tančico skrivnosti okoli vojaških raziskav in uveljaviti pravico do transparentnosti in demokratičnega nadzora vojaških raziskovalnih projektov ter parlamentarnega nadzora.

Vrsta mednarodnih pogodb in konvencij (Konvencija o prepovedi vojaške ali kakršne koli druge sovražne uporabe tehnik spreminjanja okolja, Pogodba o Antarktiki, Pogodba o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi, ter Konvencija OZN o pomorskem pravu) postavlja HAARP pod velik vprašaj tako iz pravnih kot tudi humanitarnih in političnih razlogov. Pogodba o Antarktiki določa, da se Antarktika lahko uporablja izključno v miroljubne namene[25], kar pomeni, da HAARP krši mednarodno pravo. Vse posledice novih oborožitvenih sistemov bi morali preučiti neodvisni mednarodni organi. Prizadevati si je treba za nadaljnje mednarodne sporazume, ki bodo okolje zaščitili pred nepotrebnim vojnim uničevanjem.

Prevedla Tatjana Jamnik

Opomba prevajalke

Naslovno fotografijo sem posnela na Ljubljanskem barju v sredo, 19. 7. 2023, ob 15.24, v smeri proti severu/severovzhodu, tik zatem, ko je minil hud naliv. Nebo sem fotografirala zato, ker takih oblakov še nikoli nisem videla, čeprav redno gledam v nebo, ker sem kot kolesarka odvisna od vremena. Še posebej nenavadni se mi zdijo ograbkasti oz. črvasti oblaki, ki so očitno prihajali z zahoda.

V tem tednu, ko so bile s hudimi neurji prizadete vse slovenske pokrajine, sem redno opazovala satelitsko sliko in vremenski radar (na Windy.com). Opazila sem, da oblak, ki prinaša neurja, nastaja vedno znova na isti točki v okolici Milana (nekaj dni je nastajal jugovzhodno, nato pa severozahodno od Milana). Presenetilo me je tudi to, da oblak nastaja iz nič sredi noči (npr. med 23. in 2. uro) in da ima izjemno visok električni naboj, saj je radar kazal zelo veliko gostoto strel, hkrati pa, čeprav je nastajal sredi noči, po poti proti Sloveniji zelo hitro raste in tudi po Sloveniji ohranja visok električni naboj. Takšne gostote močnih strel in takšnega grmenja še nikoli nisem doživela – to ni bilo grmenje, temveč bobnenje, kot da bi bili na fronti.

Poročilo Odbora za zunanjo politiko, varnost in obrambno politiko Evropskega parlamenta iz leta 1999, ki ga omenja več spletnih virov, mi je uspelo najti 7. 8. 2023. Prevedla sem odlomek, iz katerega je razvidno, da se je Evropska unija že leta 1999 zavedala nevarnosti tehnologije za spreminjanje vremena. Objavila sem ga zato, ker moramo nekako preprečiti zlorabo te tehnologije za namerno povzročanje »naravnih« katastrof.

Hkrati se mi zdi povsem nesprejemljivo, da odločevalci na Zahodu v zvezi s podnebnimi spremembami sploh ne upoštevajo učinkov tehnologije za spreminjanje vremena. ZDA tehnologijo HAARP uporabljajo vsaj od leta 1997, ko je bilo dokončano polje anten v Gakoni na Aljaski, v zadnjih desetletjih pa se je poslužujejo tudi druge države, npr. Savdska Arabija in Kitajska. Izstreljevanje milijonov watov dviguje ionosfero, jo segreva in v njej povzroča luknje, zaradi česar nas atmosfera ne more več varovati pred kozmičnim sevanjem. Poleg tega se pri tej tehnologiji uporablja tudi nizkofrekvenčno elektromagnetno valovanje (ELF waves) ter sejanje toksičnih nanodelcev kovin in plastike v stratosferi, ki padajo na zemljo in tako ogrožajo zdravje živih bitij.

Zdrava kmečka pamet mi pravi, da je izstreljevanje elektrike v ionosfero precej verjetnejši razlog za podnebne spremembe kot pa CO2, še manj pa metan ali dušik iz govedoreje – ti trije so namreč v zemeljski atmosferi prisotni že milijone let, pa še nikoli niso povzročali tako hudih podnebnih sprememb, kot jih imamo danes. (Krave gotovo niso ničesar krive, sicer pa tudi govedo že kar nekaj časa tepta zemljo – pred kravami in biki so se po stepah pasli bizoni in zobri.)

Zakaj je ta tema tehnologije za spreminjanje vremena sploh tabu?

Da gre za neželeno temo, potrjuje odziv v družabnih omrežjih: vsakdo, ki opozori na obstoječo tehnologijo, je brž označen z nalepko teoretik zarote – čeprav, kot vidimo, obstaja uradno poročilo Evropskega parlamenta, ki je nastalo na podlagi temeljite preiskave.

Za konec naj za vsak primer poudarim, da ne spadam med tiste, ki verjamejo, da človek lahko počne karkoli in da mu ne bi bilo treba skrbeti za okolje. Nasprotno, verjamem, da bi se morali otresti potrošniške mentalitete in spet začeti živeti v skladu z naravo. Sistem, ki si za boga postavlja profit, danes ogroža obstoj življenja na Zemlji.

Kaj sploh lahko ukrenemo?

Za začetek se moramo otresti ideologije izvirnega greha (češ, krivi smo za podnebne spremembe, ker smo se rodili) in odpustkov (emisijski kuponi in še več potrošništva za lajšanje vesti: električni avtomobili, kolesa, skiroji, sončne elektrarne itd.) in se končno ozreti okoli sebe, da najdemo prave vzroke za katastrofo, ki smo ji priča.

Soočiti se moramo z realnostjo, kakršna je, in začeti reševati problem: treba je preprečiti neodgovorno manipuliranje z vremenom in podnebjem, predvsem pa ustaviti tiste, ki tehnologijo zlorabljajo za namen uničevanja!

Moje srce je z žrtvami viharjev in poplav, ki so Slovenijo zadele v zadnjih treh tednih …

Literatura

Poročilo o okolju, varnosti in zunanji politiki (Evropski parlament, 1999):

REPORT on the environment, security and foreign policy Draftsman: Mr Olsson, Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection (Hughes procedure). Evropski parlament, 14. 1. 1999. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_EN.html

Razprava o nesmrtonosnem orožju (Evropski parlament, 1998):

Background information : 09-02-98: The HAARP Project and nonb-lethal weapons. European Parliament, 9. 2. 1998. https://www.europarl.europa.eu/press/sdp/backg/en/1998/b980209.htm

Konvencija o prepovedi vojaške ali kakršnekoli druge sovražne uporabe tehnik za spreminjanje okolja (OZN, 1976):

UNGA RES. 31/72, TIAS 9614. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques. Adopted by Resolution 31/72 of the United Nations General Assembly on 10 December 1976. The Convention was opened for signature at Geneva on 18 May 1977. Published in: United Nations General Assembly Resolution 31/72, Annex; see Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 39 (A/31/39), pp. 37–38. International Legal Materials, Vol. XVI, No. 1, January 1977, pp. 88–94 (Engl.); World Armaments and Disarmament, SIPRI Yearbook 1978, London 1978, pp. 392–397. (Engl.); Shindler & Toman, eds., »The Laws of Armed Conflicts.«  https://archive.org/details/un-1976-weather-weapon-treaty/mode/2up (Uradna stran OZN: https://disarmament.unoda.org/enmod/)

Priporočena literatura in dokumentarci

Sejanje kovinskih in plastičnih nanodelcev, zasenčevanje

The Dimming (2021): https://youtu.be/G_NYNt1I6-Q

Hacking the Planet: The Catastrophic Consequences Of Climate Engineering. Dane Wigington, 1. 1. 2019. https://youtu.be/kyxmrwbTKoM

High Bypass Turbofan Jet Engines, Geoengineering, And The Contrail Lie. Dane Wigington, 20. 7. 2015. https://youtu.be/mRjmzy9XcaY

Kaj je geoinženiring

Tanja Cegnar, Črt Jarh: Podnebne spremembe: Geoinženiring. Bilten Agencije RS za okolje XVII/7 (2010). Str. 44–48. http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%202010%2007.pdf (Če povezava ne bi več delovala, gl. arhivirano stran.)

Climate Engeneering Fact and Photo Summary. Geoingeneering Watch, 2. 8. 2017. https://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-fact-and-photo-summary/

Geoengineering, Climate Engineering, and Climate Intervention. ClimateViewer News, 3. 1. 2013. https://climateviewer.com/geoengineering/

Geoengineering, Weather Modification, and Weaponizing Nature. ClimateViewer News, 9. 12. 2016. https://climateviewer.com/2016/12/09/geoengineering-weather-modification-and-weaponizing-nature/

Kaj so HAARP, ionosferski grelci, oddajniki elektromagnetnih valov

Ionospheric Heaters – Space Weather Control and Geophysical Warfare. ClimateViewer News, 14. 11. 2018. https://climateviewer.com/2018/11/14/ionospheric-heaters-space-weather-control-geophysical-warfare/

Premični ionosferski grelci in oddajniki nizkofrekvenčnih elektromagnetnih valov: https://rumble.com/v356i3a-haarp-ionospheric-heater-and-microvave-transmitters-eng-subs.html

Holes in Heavens: HAARP and Advances in Tesla Technology (1998). https://rumble.com/v3pdu22-haarp-holes-in-heaven-documentary.html

Dokumentarec Fallen Angels Play this HAARP (2020): https://rumble.com/v30x4cy-fallen-angels-play-this-haarp-full-documentary-2020.html  [v opisu pod tem videom najdete minutažo vsebine pa tudi priporočeno literaturo]

What HAARP Is & Everything Its Used For. https://rumble.com/vkn95o-what-haarp-is-and-everything-its-used-for.html

Silviu »Silview« Costinescu: EXCLUSIVE: Romanians found a mini-HAARP on their beaches, but we found documents for TWO! Plus an EU HAARP resolution and more. Silview.media, 26. 2. 2023. https://silview.media/2023/02/26/exclusive-romanians-found-a-mini-haarp-on-their-beaches-but-we-found-documents-for-two-plus-an-eu-haarp-resolution-and-more/

Vpliv na biodiverziteto in človekovo zdravje

Dr. Ilya Sandra Perlingieri: Our Health & Environment: We Are The Guinea Pigs.  Massachusetts School of Law at Andover, 13. 1. 2010. https://youtu.be/hubGif7vZmo

Laserji

Flora Graham: Shooting clouds with lasers triggers electrical discharge. New Scientist, 14. 4. 2008. https://www.newscientist.com/article/dn13669-shooting-clouds-with-lasers-triggers-electrical-discharge/

Maria Temming: A powerful laser can control the paths that lightning takes. Science News Explores, 31. 3.2023. https://www.snexplores.org/article/laser-lightning-rod

Mit o škodljivosti CO2 v atmosferi

Matthew Ehret: An Earth Day Special in Defense of Climate Science and CO2. The Canadian Patriotn, 23. 4. 2023. https://canadianpatriot.org/2023/04/23/an-earth-day-special-in-defense-of-climate-science-and-co2/

Real Climate Science. https://realclimatescience.com

Tony Heller: Origin Of The Global Warming Threat. Real Climate Science. https://realclimatescience.com/origin-of-the-global-warming-threat/

Elon Musk Is LYING About Climate Change – Tony Heller. ProgressiveTruthSeekers, 7. 2. 2024. https://rumble.com/v4c20z6-elon-musk-is-lying-about-climate-change.html

TV-oddaje v osrednjih medijih

Oddaja Sightings (1995): https://rumble.com/v2abmko-haarp-1995-documentary.html

Oddaja na kanadski televiziji CBC (okoli leta 2000): https://rumble.com/v2bef8e-haarp-cbc-news-complete-us-military-weather-weapon.html

Oddaja Paralele na RTV Federacije BiH (2012): https://rumble.com/v37mepa-haarp-na-balkanu-paralele-11.-12.-2012-rtv-federacije-bih.html

Zadnje novice

P. S.: V oddaji Redacted, v kateri so omenili načrte globalnih elit z zasenčevanjem sonca, so sicer omenili, da nas z nanodelci kovin in plastike posipajo že desetletja (gl. sejanje oblakov (cloud seeding) oz. vbrizgavanje (injecting) nanodelcev v stratosfero, pogovorno imenovane chemtrails, tj. sledi letal, ki na nebu ostanejo in se iz njih postopoma razvijejo dolgi »oblaki«), vendar so pozabili omeniti, da se to uporablja v okviru tehnologije za manipulacijo z vremenom, ki zajema tudi HAARP (del katere so tudi ionosferski grelci in oddajniki elektromagnetnih valov), pri kateri se mdr. z izstreljevanjem milijonov vatov v ionosfero slabi (cefra) ta zaščitni plašč, ki življenje na Zemlji varuje pred sevanjem iz vesolja.

Ali ne bi bilo namesto zasenčevanja bolj pametno nehati delati luknje v ionosferi?

Svetovni oligarhi niti ne skrivajo, da uničujejo planet. Pač nimajo pametnejšega dela.

Rešitev je potemtakem zelo enostavna. Razlastiti je treba oligarhe, ne pa rajo!

P. P. S.: Povezave, ki so se iz neznanega razloga spremenile v eno in isto povezavo, smo popravili nazaj. Na srečo s tem nismo imeli veliko dela, ker imamo vse članke arhivirane v ločenih datotekah na trdem disku, hkrati pa spletni portal tudi arhiviramo. Sicer pa v seznamu literature navajamo natančne bibliografske podatke, na podlagi katerih si lahko članke in videoposnetke poiščete sami (če jih Google ne pokaže, priporočamo uporabo brskalnika Yandex).

Dopolnjeno 24. 8. 2023.

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si