Svetloba in čas, ki ju izgubljamo

Čas branja: 8 min.

Geoinženiring oz. podnebni inženiring je dejstvo, ki se dogaja vsem nam – večinoma mimo naše vednosti. Neposredno agresivno vpliva tako na naše psihofizično zdravje kakor tudi na živali in rastline oz. vse žive organizme na tem planetu. Trdne dokaze, da je planet Zemlja žrtev geoinženiringa, prinaša dokumentarec Dana Wigingtona Zasenčevanje, katerega ugotovitve v tem članku povzemam.

Zasenčevanje (The Dimming, 2021, režija: Dane Wigington). The Dimming, 10. 3. 2021.

Če smo v minulih treh letih nekateri skakali v zrak zaradi kršenja mnogih naših ustavnih pravic in ob neposrednih soočenjih z represivnim aparatom države s kepo v grlu ugotavljali, da je ustava Republike Slovenije degradirana na nivo mimobežnega poletnega čtiva, pa žal nismo hkrati opozarjali še na en vidik v nebo vpijajočega kršenja 18. člena ustave, ki med drugim navaja, da je na človeku prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.

Biološki in kemični eksperimenti

Kljub temu se na ljudeh že desetletja izvajajo konkretni, dokumentirani, vojaško oz. obrambno zasnovani biološki in kemični eksperimenti, pri katerih pasivno ali aktivno sodelujejo vlade držav po vsem svetu. Vse od konca druge svetovne vojne se pod okriljem ameriške vojske vršijo manipulacije vremena kot orožja. Vietnam je samo eden od primerov. Ali kot je javno izjavil bivši ameriški predsednik L. B. Johnson: »And he who controls the weather, will control the world.« (In kdor bo imel nadzor nad vremenom, bo imel oblast nad svetom.)

Sofinancer geoinženiringa (poleg nas, davkoplačevalcev) je (seveda) Bill Gates, človek, ki sofinancira vse sodobne demonske tvorbe, kakor je npr. WHO, katere visoki predstavnik necepljene ljudi brezsramno razglaša za morilce: »Anti-vaccine activism, which I actually call anti-science aggression, has now become a major killing force globally.« (Proticepilski aktivizem, ki mu dejansko pravim nasilje, uperjeno proti znanosti, je zdaj postal glavni razlog za smrti po vsem svetu.)

Ideologija globalnega segrevanja

Seveda so občutki krivde, ki jih na pleča žrtev prelagajo odgovorni za vso svojo producirano agresijo, vsakič znova glavno vodilo, ki maskira resnico. Tako so prav ljudje, ki so najbolj odgovorni za globalno onesnaženost, tisti, ki kažejo s prstom na množice navadnih ljudi, ki vsaj v sodobnem zahodnem svetu zdaj obsesivno izvajajo prakso »zero waste« in se po opravkih vozijo z električnimi avtomobili, da bi nekako prispevali k zmanjšanju proizvodnje fosilnih goriv, ki naj bi bili glavni razlog za globalno segrevanje. Pojem globalno segrevanje so svetovni oligarhi spretno skonstruirali za zavajanje in manipulacijo javnega mnenja. To jim omogoča, da še naprej počnejo, kar počnejo – brez našega budnega nadzora.

Ideologija te obsesije sega v vzgojo in izobraževanje mnogih držav. Če jo boste podprli, boste lažje prišli do evropskih subvencij za ta ali oni projekt. Tudi kulturni in umetniški. Otroci bodo v roke dobili na primer slikanico, kjer bo rešitev onesnaženosti prav v električnih avtomobilih (npr. Miroslav Košuta: Zmaj v parku). Tako se bodo lahko počutili krive, če se bodo večkrat predaleč peljali z avtomobilom, ki ni električen, medtem ko bodo enako stari otroci na drugi strani planeta kopali kobalt za baterije. Medtem ko je npr. Amnesty International o izkoriščanju otroške delovne sile v nelegalnih rudnikih kobalta že spregovoril, pa se še vedno obrača stran od največjega problema globalne onesnaženosti – podnebnega inženiringa. Vest o tem jim morda ne bi več prinašala finančnih prihodkov.

S pršenjem aerosola v stratosfero naj bi omilili globalno segrevanje. Z vnosom delcev aerosola v stratosfero naj bi odbijali sončno svetlobo, toploto in s tem omejili dvig globalne temperature. To je retorika, s katero upravičujejo manipulacijo vremena, retorika, ki jo uporabljajo geoinženirji in visoki predstavniki CIE ter še mnogi drugi – z odrešenikom Billom Gatesom načelu.

Geoinženiring je dejstvo

Tehnologija, ki se je začela kot eksperiment in ki se danes v polnem teku izvaja na nebu vseh držav, je v zavesti mnogih nepoučenih »intelektualcev« zgolj in samo »teorija zarote«, medtem ko zadeva sploh ni skrivnost (ameriška vlada je leta 2013 obstoj geoinženiringa uradno priznala v kongresnem poročilu) in je dostopno mnogo dokaznega gradiva, ki so ga zbrali raziskovalci, kot je Dane Wigington. Wigingtonu je v sodelovanju z drugimi neodvisnimi znanstveniki in izvedenci na tem področju uspelo pridobiti verodostojne in natančne dokaze o tem, kaj se pravzaprav dogaja na našem nebu.

Medtem ko uradne agencije in državne spletne strani navajajo podatke svojih meritev kvalitete zraka, kjer beležijo delce v velikosti PM2,5 in PM10, je za dokaze o škodljivih delcih podnebnega inženiringa potrebna preciznejša tehnologija, saj gre za delce, ki so neprimerljivo manjši. Merijo okrog 20 nanometrov. Za primerjavo: človeški las ima premer 100.000 nanometrov. In manjši ko je delec, bolj je ob inhalaciji smrtonosen, saj lahko neovirano prehaja znotraj našega telesa: skozi dihalne poti prodre v kri, pljuča, možgane … Aerosoli, ki jih vbrizgavajo v stratosfero, so v večini primerov nič drugega kot težke kovine, predvsem nanodelci aluminija. Torej ne govorimo o aluminiju, ki ga najdemo v naravi, pač pa gre za aluminij v prosti, nevezani obliki – aluminij z enim manjkajočim elektronom, ki v našem telesu ustvari izrazito močne vezi z beljakovinami v naših celicah. Takšne beljakovine postanejo disfunkcionalne. Poruši se nam hormonsko ravnovesje, oslabi imunski sistem …

Aluminij je izredno reaktiven element. Njegove zlitine so ključno gradivo v letalski industriji. Čeprav je v naravi zelo razširjen, nobena njegova sol ne sodeluje v nobenem presnovnem procesu nobenega živega organizma. Za žive organizme je smrtonosen.

Nanodelci, ki prodirajo v naše organe

Dostopni znanstveni dokazi pričajo o tem, da imamo vsi v možganih in srcu na milijarde nanodelcev težkih kovin in nanodelcev plastike … ki jih naše telo ne more izločiti po nobeni poti. Zanje ne more razviti protiteles, zato so nevarnejši od virusov. In tako aluminij, barij, stroncij itn., ko nastopajo skupaj, reagirajo še bolj toksično kot posamično. Nevrologi pričajo o visokem porastu parkinsonove in alzheimerjeve bolezni ter demence. Kajpada ljudi pestijo tudi drugi zdravstveni zapleti, ki so neposredno povezani z vsebnostjo nanodelcev aluminija in drugih težkih kovin v telesih obolelih. Žal pa nanodelci sami po sebi niso največji problem.

Kadar govorimo o podnebnem inženiringu, govorimo namreč o manipulaciji vremena z mikrovalovi. Enako, kot so naša telesa v velikem obsegu sestavljena iz vode, je tudi atmosfera planeta prežeta z vodnimi kapljicami. Vodne kapljice, kamor so vbrizgali nanodelce težkih kovin, so obsevane z mikrovalovi, ki jih oddajajo bazne postaje, in tako se pod vplivom ustreznega signala, uglašenega s frekvenco, ki podpira velikost delcev – ti delci segrejejo, dvignejo in razširijo … in tako se kreira vremenski sistem.

Skratka – nanodelci, ki jih letala spustijo v zrak, so nadalje manipulirani z izredno močno radijsko frekvenco mikrovalovnih transmisij, ki lahko segrejejo zgornje plasti atmosfere, kot je ionosfera. To uporabljajo za ustvarjanje posebnih območij pod pritiskom, ki usmerjajo zgornje plasti vetrovnih tokov, ti pa nato usmerjajo vremenske sisteme. Ko manipulirajo te izredno nevarne frekvence, lahko dobesedno premikajo zračne mase.

Naše telo kot antena

Vodne kapljice, obsevane z mikrovalovi, tvorijo reaktivne kisikove spojine. V našem telesu so te neposredni povod za staranje in nastanek bolezni nasploh. Reaktivne kisikove spojine so visoko reaktivni prosti radikali, ki lahko med okoljskim stresom (izpostavljenost sevanju) količinsko zelo narastejo ter povzročijo obsežne poškodbe celičnih struktur …

Preprosto rečeno – ko se kovine v našem telesu odzovejo na brezžični signal (tako pri wi-fiju kot tudi pri prenosu podatkov), naše telo postane antena. Na specifično elektromagnetno sevanje smo posebej občutljivi zaradi kovin v našem telesu. Nikoli poprej nismo imeli aluminija v mitohondriju, ki zdaj rezonira z brezžičnim signalom in se segreva in posledično rapidno uničuje njegovo DNA. Je potrebno še kaj dodati?

Čebele in druge žuželke izumirajo zaradi znakov, ki so ekvivalentni znakom človeške demence in alzheimerjeve bolezni. Tudi njim škoduje visoka vsebnost aluminija v njihovem  organizmu.

Posledice podnebnega inženiringa

Podnebni inženiring uničuje ozonski plašč, zaradi česar je vse živo na Zemlji izpostavljeno nevarnemu sevanju žarkov UVA, UVB in UVC. To ubija plankton – in vemo, kaj pomeni plankton. Plankton in alge so pljuča našega planeta. Problem oceanov niso plastične vrečke in plastenke, ki jih ljudje nemarno puščamo za sabo, kakor bi nas radi prepričali šarmantni glasovi globalnega segrevanja, kakršen je npr. David Attenborough, ki ni bil po naključju nedavno nominiran za Nobelovo nagrado. Ne, plastika, ki ogroža oceane, je mnogo mnogo manjša in kot taka precej bolj smrtonosna. Dejanski problem so plastični nanodelci, ki skupaj z nanodelci težkih kovin prekrivajo morja in jemljejo življenje algam, ki so odvisne od sončne svetlobe. Nanodelci v ozračju pa kratijo svetlobo tudi rastlinam in gozdovom. Z nanodelci, ki prekrivajo ozračje in morja je moten proces fotosinteze, torej proizvodnja kisika …

Podnebni inženiring napada vse alternativne vire pridobivanja energije in je tako, če ponovimo, v popolnem protislovju s svojim t. i. poslanstvom omiljevanja globalnega segrevanja. Senčenje sonca preprečuje sončnim celicam oz. sončnim elektrarnam, da bi izkoristile svoj tehnološki potencial. (Samo človek je tako »pameten«, da z eno tehnologijo izpodriva drugo …)

Podnebni inženiring neposredno napada kroženje vode – povzroča hude suše in s tem onemogoča pridobivanje energije iz vodnih virov. Medtem ko ionizira atmosfero, pa jo dela tudi bolj električno prevodno. Posledica je t. i. suha strela (angl. dry lightning) – strela od oblakov do tal, ki je ne spremlja dež. Kar pomeni več požarov. Ameriški gasilci na javni televiziji zaskrbljeno izražajo svoja opažanja, da se sodobni požari neenakomerno in hitro širijo na vse strani in jih je strašno težko obvladovati.

Človek se igra boga

Podnebni inženiring je igranje z vremenom, z naravo, s samim sabo. Človek se igra boga. Na sporedu je samouničenje. Če ste se nedavno cepili in s tem avtomatično vase sprejeli ogromne količine toksičnih snovi, kot so na primer težke kovine, ali če se niste cepili – v sebi imate težke kovine. In še marsikaj drugega imamo v svojih telesih, mimo lastne volje, nevede. Ker nekdo nekje pravkar živi svoje sprevržene sanje. Živimo prihodnost, ki si jo je zamislil nekdo v preteklosti. To ni naravni čas in prostor, saj vse, kar se trenutno odvija, poteka pod vplivom adrenalina tistih, ki ne zmorejo živeti trenutka, ki je lasten naravnim procesom. Gre za moteno doživljanje realnosti. Ni naključje, da senčijo sonce. Svetloba daje rečem obliko. Realno podobo. Kje ste slikarji, kiparji …?

V novi študiji, objavljeni v Proceedings of the National Academy of Science, podnebni znanstveniki (zdaj imajo pač oni glavno besedo) zapišejo, da je impresionistični način slikanja oz. slikarstvo, ki je nastopilo po realizmu, v veliki meri posledica onesnaženosti zraka, kjer so umetniki ustvarjali, saj aerosoli v zraku zmanjšujejo vizualni kontrast okolja, ker absorbirajo in razpršijo sevanje svetlobe. Študija je bila fokusirana na dela Clauda Moneta in J. M. W. Turnerja, ki sta oba ustvarjala na istih lokacijah v času industrijske revolucije …

Zanima me, ali bomo dovolili, da nam samooklicana znanost, ki črpa svoja dognanja zgolj v fizičnih strukturah, ki jih zmanipulira, da zadosti svojemu spoznavnemu cilju, ki je več kot očitno podrejen kapitalu in torej z znanostjo nima nič skupnega. Ali bomo dovolili, da nam ta perfidna znanost secira, razkosa in po nanodelcih razceplja in razlaga tudi našo dušo, njeno Svetlobo? Ali pa bomo končno nehali ignorirati resnično realnost in se z njo odgovorno soočili na vseh družbenih področjih?

Svetloba

Svetloba zadeva vse nas. Ni last nastopajočih pod soji žarometov ob takšnih in drugačnih kulturnih in državnih proslavah. Svetloba je vsak od nas. Nismo vredni toliko, kolikor doprinesemo k družbi v smislu nekega kulturnega kapitala. Vredni smo toliko, kolikor smo Človek. Mar ni prav to evolucijska stopnja, ki jo moramo doseči, če naj si še zaslužimo živeti na Zemlji?

Človek je tisti, ki ne gleda stran in se zaveda, da si planet deli še z drugimi bitji, za katere je enako odgovoren kot zase.

Priporočamo v ogled

Zasenčevanje (The Dimming, 2021, rež. Dane Wigington). https://rumble.com/v24de9c-the-dimming-full-length-climate-engineering-documentary-geoengineering-watc.html

Hearing the other side: Dr. Patrick Moore, co-founder of Greenpeace, speaks his mind. RexTV, 26. 1. 2020. https://youtu.be/w5nEboAQNcQ

Geoengineering, Weather Modification, and Weaponizing Nature. ClimateViewer, 23. 5. 2017. https://youtu.be/ZH_Skm-OkZs

All Your Climate Questions Answered in 60 SECONDS!!! – Questions For Corbett #085. The Corbett Report, 28. 2. 2022. https://www.corbettreport.com/climatequestions/

Weather Modification And The U.S. Military. Massachusetts School of Law at Andover, 15. 1. 2010. https://youtu.be/K4qAfJGMBa0

Climate Engineering Weather Warfare, and the Collapse of Civilization. Robert Exter, 31. 1. 2014. https://youtu.be/5yZhh2leRJA

JFK & LBJ On Weather Modification. Control Weather, Control World. Keep working, 11. 11. 2018. https://youtu.be/Df-7yvFwpyY

United Nations Openly Discussing Weather Modification, Chemtrails & Geoengineering. The Indegraph Times, 29. 12. 2014. https://youtu.be/GwTAqraKOgw

Clandestine Ecological Warfare & The Government/Corporate Agenda to Crash the Biosphere: A Catalog of Evidence. New World War, 1. 7. 2022. https://www.youtube.com/playlist?list=PLTwgfR20QUbtgdpIF2DNcz0Ujkb5fJ4XG

Priporočene spletne strani

Geoengeneering Watch. https://www.geoengineeringwatch.org/

Weather Modification History. https://weathermodificationhistory.com/

Climate Viewer News. https://climateviewer.com/

Climate Viewer Maps. http://climateviewer.org/

Stop Solar Geoengeneering. https://stopsolargeo.org/

Geoengeneering Monitor. https://www.geoengineeringmonitor.org/

Global Skywatch. http://globalskywatch.com/

New World War. http://newworldwar.org/weatherwar.htm

Weather Modification Association. https://weathermod.org/aboutus/

Literatura in viri

Gordon Wilkison: 1962: “He who controls the weather, will control the world” (LBJ): Vice President Johnson at Southwest Texas State University (1962). The Power Hour, september 2022. https://thepowerhour.com/1962-he-who-controls-the-weather-will-control-the-world-lbj/

The WHO thinks ’antivaccine activism’ is deadlier than terrorism. Washington Examiner, 4. 1. 2023. https://www.msn.com/en-us/news/world/the-who-thinks-anti-vaccine-activism-is-deadlier-than-terrorism/ar-AA15Xzm5

Gravitas Plus: The dark side of Electric Vehicles. WION, 10. 4. 2022. https://youtu.be/RFHvq-8np1o

Ethan A. Huff: Bill Gates funds scheme to spray artificial ’planet-cooling’ sulfur particles into atmosphere. Natural News, 25. 7. 2012. https://www.naturalnews.com/036583_geoengineering_Bill_Gates_global_warming.html

Sean Adl-Tabatabai: U.S. Government Officially Admit That Geoengineering Exists. News Punch, 26. 4. 2016. https://newspunch.com/u-s-government-officially-admit-that-geoengineering-exists/

A Perfect Planet. BBC Earth, 2021. https://www.bbcearth.com/shows/a-perfect-planet

Adam Schrader: Rise in air pollution correlates to creation of impressionist painting, study says. UPI, 4. 2. 2023. https://www.upi.com/Science_News/2023/02/04/air-pollution-contributed-to-creation-impressionist-painting-study/8551675547670/

Tim Brown: Mexico Not Only Becomes First Nation To Admit Geoengineering Harm But Halts Future Experiments. The Washington Standard, 27. 1. 2023. https://thewashingtonstandard.com/mexico-not-only-becomes-first-nation-to-admit-geoengineering-harm-but-halts-future-experiments/

Foto: Prizor iz filma Blade Runner 2049 (rež. Denis Villeneuve, 2017)

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si