Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora

Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture
Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture

Kaj je Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora?

Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora je neformalna mreža posameznikov in organizacij, ki si vsak po svojih močeh prizadevamo za negovanje bralne kulture pa tudi za spodbujanje spoštljive medčloveške komunikacije s pomočjo bralskih druženj, ki jih poznamo pod izrazi, kot so bralne skupine, bralni klubi, knjižne delavnice, bralni krožki ipd.

Zgodovina

Webinar za moderatorje bralnih klubov: začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna stopnja
Webinar za moderatorje bralnih klubov: začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna stopnja

Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora je vzniknilo konec leta 2019, ko je ekipa KUD Police Dubove med pripravljanjem izobraževanja za moderatorje bralnih klubov, ki ga je sofinanciral program Evropske unije Ustvarjalna Evropa, začela iskati podobno misleče zaveznike.

Ustanovni člani zavezništva smo tako KUD Police Dubove, Knjižnica Ivančna Gorica, portal Dobreknjige.si, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z revijo Mentor in revija Bukla, malce kasneje pa se nam je pridružilo še Društvo humanistov Goriške z revijo Razpotja.

Od ustanovitve dalje se zavezništvu pridružujejo novi in novi člani, ki skrbimo za bralno kulturo vsak v svojem okolju, s sodelovanjem pa vplivamo tudi na širše, nacionalno in mednarodno okolje.

Poslanstvo in vizija

Zavezništvo je namenoma zasnovano kot neformalna mreža, ki jo povezujejo skupni cilji:

  • spodbujanje bralnih navad in zmožnosti poglobljenega branja,
  • spodbujanje pogovora o knjigah v vseh generacijah in med generacijami,
  • razvijanje veščine argumentiranja in socialnih veščin,
  • skrb za opolnomočenje posameznikov in s tem za delovanje družbe.

Naš ideal je Država bralcevzdrava, miroljubna, strpna in učena družba, ki skrbi za blaginjo vseh državljanov.

Zakaj je bralno kulturo dobro negovati z bralnimi klubi?

Bralni klubi imajo dolgoročne pozitivne učinke na družbo, saj krepijo vezi v skupnostih, kar je v današnjih časih poveličevanja individualizma in tekmovalnosti še toliko bolj pomembno.

Z bralnimi klubi množimo varne prostore, kjer vladajo spoštovanje, zaupanje in strpna medčloveška komunikacija, ki se je naučimo skozi vživljanje v knjige in jo krepimo ob pogovorih o knjigah.

Ob branju razvijamo tudi zmožnost imaginacije, ki je bistvena pri ustvarjanju vizije za prihodnost. Zmožnost imaginacije pomeni, da si znamo zamisliti svetove, ki jih še ni, torej da si znamo zamisliti, kako bi lahko bilo.

Ustvarjalno branje razvija bralčeve kognitivne zmožnosti, saj bralnih klubov ne utesnjujejo cilji učnega programa ali priprav na maturo, ki zahtevajo sledenje »uradnim« interpretacijam.

Več glav več ve – skupaj lahko pridemo do globljega uvida ne le v knjigo, temveč tudi v svet, v katerem živimo.

S srečevanji v živo ali po spletu preidemo od besed k dejanjem in s tem začenjamo spreminjati svet.

Vabimo tudi vas, da se nam pridružite pri zavezništvu in ustanovite bralni klub v svojem okolju. Vsak bralni klub gore premika!

Kako postaneš zaveznik?

Nič lažjega kot to. Polnopravni član zavezništva postaneš tako, da:

  • narediš kaj za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora v svojem okolju,
  • sodeluješ s podobno mislečimi posamezniki in/ali organizacijami v širšem prostoru (v Sloveniji in tujini),
  • širiš zavest o pomenu branja, pogovora in solidarnosti v lokalnem in širšem okolju,
  • se ves čas izobražuješ na področju bralne kulture in kulture pogovora, npr. s prebiranjem člankov, objavljenih v rubriki Bralni klub,
  • prispevaš lastne poučne vsebine, zato da omogočiš dostop do njih tudi drugim.

K rasti in razvoju zavezništva lahko prispevate tudi tako, da pomagate izboljšati že objavljene vsebine (npr. predlog dopolnitve tegale besedila s predstavitvijo zavezništva ali predloge popravkov člankov, objavljenih v blogu tega portala). Pošlji predlog »

Preberi strokovne članke

Kako postaneš vidni zaveznik?

Preprosto. Vidni član Zavezništva za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora postanete tako, da začnete pisati poučne vsebine s področja bralne kulture in jih objavljati na tem ali kakem drugem portalu.

Pošlji prispevek

Kako se lahko tesneje povežete s skupnostjo moderatorjev?

Forum moderatorjev bralnih klubov
Forum moderatorjev bralnih klubov

Če ste moderator bralne skupine, se lahko pridružite Forumu moderatorjev bralnih klubov.

Na spletni konferenci se srečujemo približno vsaka dva meseca (razen med počitnicami), vmes pa komuniciramo po e-pošti. Vabilo in povezavo, na kateri poteka spletna konferenca, prejmeš po e-pošti.

Pridruži se forumu

Kako nas lahko spremljate?

Spremljate nas lahko tako, da se naročite na e-obvestila o novih objavah, ki jih po e-pošti razpošiljamo enkrat tedensko – vsak četrtek.

Naroči se

Če uporabljate bralnik novic, se lahko naročite na naš vir RSS »

Sledite nam lahko tudi po družabnih omrežjih (ki jih zaenkrat še upravlja KUD Police Dubove):

FacebookTwitter | Instagram | YouTube

Zavezništvo za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora je vzniknilo v okviru projekta Migracije v resničnosti (2019–2021), ki ga je sofinanciral program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Samozaložba.si