Malo drugačna obravnava poezije

Čas branja: 5 min.

Za projektne dneve Rastem s knjigo na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje sem za malo drugačno obravnavo poezije (letos dijaki prebirajo pesmi iz zbirke Vinka Möderndorferja Romeo in Julija iz sosednje ulice) pripravila različne ustvarjalne aktivnosti, ki bi lahko služile kot alternativna obravnava besedila.

Pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo vsak učenec prvega letnika dobi svojo knjigo, s čimer se med njimi krepi bralna kultura. Na šoli smo že drugo leto zapovrstjo v ta namen izpeljali projektni dan po posameznih oddelkih prvega letnika in vanj vključili ne samo pouk slovenščine, pač pa z medpredmetnimi povezavami tudi likovno umetnost, informatiko in šolsko knjižnico. Dijakom smo pesniško zbirko Romeo in Julija iz sosednje ulice razdelili že nekaj dni pred izvedbo projektnega dneva, tako da so imeli čas, da so jo v miru prebrali in si tudi izbrali pesmi, ki so jih bolj nagovorile.

Izhodišče za delo je bila avtorjeva trditev, da je vse, karkoli kdo iskreno zapiše, lahko poezija. Zamislila sem si, da bodo dijaki ustvarjali poezijo po skupinah. Pri tem bi se vsaka skupina lotila dela na enem otoku, po določenem času pa bi skupine zamenjale otoke. Na mizah posameznega otoka sem pustila navodila, ki so predstavljena v nadaljevanju, in potrebščine za ustvarjanje (flomastre, škarje, lepila, papir, časopise ipd.). Izkazalo pa se je, da se ustvarjanja ne da kar tako nadzirati in je čez čas ubralo svojo pot. Dijake sem zato pustila, da so po otokih potovali, kot je njim najbolj ustrezalo – nekateri v skupini, drugi v parih in nekateri sami. Na katerem od otokov se je zato naredila gneča, kakšen pa je ostal »neobljuden«. Priložnostno se je oblikovala nova skupina, druga je razpadla in zanimivo je bilo opazovati, kakšna dinamika se je pri tem ustvarjala. Na časovno omejevanje pa smo raje kar pozabili. Ustvarjanje je bilo sproščeno, nastali pa so sijajni izdelki, ki jih predstavljam na koncu članka.

1. otok: KONKRETNA POEZIJA

Konkretna poezija je vsaka poezija, ki za izražanje pomena in uresničitev pesniškega namena  uporablja svojo obliko in vizualno podobo. Včasih to pomeni, da besede pesmi ustvarijo posebno obliko. Druge konkretne pesmi so lahko igra s posameznimi deli pesmi, z besedami, delčki besed ali celo z ločili in presledki. Prav zato konkretne pesmi najpogosteje niso namenjene glasnemu branju, saj bi se na ta način lahko izgubil del pomena.

Konkretna poezija
Slika 1: Konkretna poezija

2. otok: NAJDENA POEZIJA

Najdena poezija je poezija, ki nastane tako, da se vzamejo besede, besedne zveze ali odlomki iz obstoječega besedila in se rekontekstualizirajo v novi pesmi s spreminjanjem vrstnega reda – ali izpuščanjem – določenih besed. Pogost primer najdene poezije je zatemnitvena poezija, pri kateri pesnik redigira (ali zatemni) določene besede iz časopisa, članka v reviji ali knjige, na primer, da ustvari pesem iz preostalih besed.

Najdena poezija
Slika 2: Najdena poezija

3. otok: VIZUALIZACIJA PESMI

Vizualizacija pesmi je umetniški proces, pri katerem skušaš ustvariti vizualno predstavitev ali interpretacijo pesmi skozi sliko, ilustracijo, grafiko ali drugo likovno umetnost. Tu so nekatera navodila, ki ti lahko pomagajo pri ustvarjanju vizualizacije pesmi:

Branje in razumevanje pesmi:

 • Temeljito preberi pesem večkrat, da dobro razumeš besedilo in njegovo sporočilo.
 • Poudari ključne besede, slike ali metafore, ki so ključne za pesem.

Identifikacija tem in občutkov:

 • Razmisli o osnovnih temah pesmi in čustvih, ki jih sproža.
 • Poskusi identificirati glavne podobe, simbole ali ponavljajoče se motive.

Izbor medijev:

 • Odloči se, kateri medij ali kombinacija medijev bi najbolje predstavila pesem. To lahko vključuje risbo, slikanje, kolaž in še več.

Barvna paleta:

 • Razmisli o barvah, ki bi najbolje izražale razpoloženje pesmi. Na primer, tople barve za ljubezenske pesmi, hladne barve za melanholične pesmi.

Oblika in kompozicija:

 • Razmisli o obliki svoje vizualizacije. Ali bo to abstraktno ali bolj konkretizirano? Kakšna bo kompozicija prostora?

Uporaba slikovnih elementov:

 • Vključi slike, simbole ali elemente, ki so povezani z besedilom pesmi. Na primer, če pesem omenja naravo, lahko uporabite elemente narave.

Povezava besedila in vizualizacije:

 • Poskrbi, da bo tvoja vizualizacija jasno povezana z besedilom pesmi. Razmisli o tem, kako lahko upodobiš ključne ideje ali trenutke.

Svoboda izražanja:

 • Ne boj se izraziti svoje ustvarjalnosti. Vizualizacija je tvoja interpretacija pesmi, zato se osredotoči na to, kako te pesem navdihuje.

Vizualizacija pesmi je subjektiven proces, zato se prepusti svoji ustvarjalnosti in uživaj v izražanju pesniškega sporočila skozi vizualno umetnost.

4. otok: LEPLJENA POEZIJA

Izberi eno pesem, ki ti je bila všeč (ali pa jo izberi naključno) v zbirki Romeo in Julija iz sosednje ulice in njene motive, verze, sporočilo … preoblikuj v lepljenko.

Lahko uporabiš tako besedni kot nebesedni jezik. 🙂

Tudi pravokotna oblika lista naj ne bo omejitev.

Lepljena poezija
Slika 3: Lepljena poezija

5. otok: PESNIŠKI STROJ

Izberite eno od možnosti za pisanje pesmi:

 • haiku ali luna (haiku: 5–7–5 zlogov v verzih, luna: 5–3–5)
 • pesem po telefonski številki (vsak verz ima toliko zlogov, kolikor je številka – od druge številke v telefonski številki naprej; če je vmes 0, to pomeni, da je vrstica spuščena in se začne nova kitica)
 • pesem z akrostihom (vsak verz se začne z eno od črk izbrane besede)
 • 4KZK pesem (vsak verz odgovori na eno vprašanje: Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? Zakaj? Kako?)
 • činkvina pesem (najprej napišeš eno besedo za naslov, prvi verz sta dve besedi, ki opišeta naslov, drugi verz so trije glagoli v zvezi z naslovom (vsi naj bodo v isti osebi in št.), tretji verz so 4 besede, ki so definicija (ali stavek) naslova, četrti verz je ena beseda, ki povzame celo pesem)
 • aliteracijska pesem (vsak od verzov naj bo sestavljen samo iz besed, ki se začnejo na isto črko; za število verzov lahko vzameš npr. svoje ime in narediš še akrostih, ali črke za posamezen verz izbereš povsem naključno; lahko pa poskusiš celo pesem napisati samo z besedami na isto črko … Peter pa Petra peljeta po prašni poti.)
Pesniški stroj
Slika 4: Pesniški stroj

Izdelki dijakov

V procesu sproščenega ustvarjanja so nastali sijajni izdelki. Če bi si slike izdelkov dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje radi ogledali v večji ločljivosti, kliknite na spodnji kolaž, da vas odpelje v spletno shrambo, kamor smo naložili posamezne slike.

Izdelki dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje
Slika 5: Izdelki dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si