Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš

Čas branja: 5 min.

Naš bralni literarni krožek v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje se ne imenuje klub. Članice so na prvem srečanju izbrale ime krožek in tako je ostalo vse do danes. Obstaja že deset let. Srečujemo se enkrat mesečno, od septembra do aprila.

V teh letih se je nabralo srečanj in tudi knjig, ki smo jih prebirale. Za tolikšno kilometrino pa je nujna iznajdljivost mentorja, ki mora poskrbeti, da se teme ne ponavljajo, da zna v skupino vnesti novosti glede obravnave literature in drugega knjižnega pa tudi knjižničnega gradiva. Tako smo se v našem krožku lotili že vseh vrst in variant branja, od lahkega do težjega. Obravnavali smo vse zvrsti književnosti, pa tudi neleposlovno gradivo, npr. serijske publikacije in poljudno strokovno literaturo. Ker se dobro poznamo in si zaupamo, si lahko marsikaj povemo. Kljub temu smo lani in letos dobili nove članice.

Bralni krožek Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš (Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje)
Bralni krožek Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje (foto: Simona Solina)

O literarnem krožku Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje

Iz uradnega programa projekta Literarni krožek 2020/21: Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš (Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, mentorica: Simona Solina):

S projektom približujemo knjige in bralno kulturo starejšim (tako uporabnikom in članom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje kot tistim, ki to (še) niso) ter dvigamo prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in izpostavljamo njeno vlogo pri zadovoljevanju kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti.

Projekt je namenjen druženju starejših uporabnikov in članov knjižnice ter spoznavanju novih knjig, izmenjavi mnenj o prebranem. Srečanja potekajo enkrat mesečno, od septembra do aprila. Na srečanjih se posvečamo vsebini knjig, ki smo jih prebrali – program oz. seznam knjig, ki jih bomo brali, bomo oblikovali glede na predloge članov literarnega krožka.

O pravilih komuniciranja v skupini literarnega krožka

Naš krožek deluje po pravilih komuniciranja. Pravimo jim »deset zapovedi«. Na prvem srečanju jih preberemo, razmislimo in se o njih pomenimo. Kaj nam ta pravila sploh pomenijo, kaj predstavljajo? Kako jih posameznik dojame? To so vprašanja, z odgovori nanje pa nam je veliko lažje sodelovati, si zaupati. Takole se glasijo naše zapovedi:

  1. Branje.
  2. Aktivno poslušanje.
  3. Aktivno sodelovanje in predstavljanje.
  4. Upoštevanje določene tematike.
  5. Upoštevanje navodil mentorice.
  6. Upoštevanje časovnih omejitev.
  7. Strpnost in spoštovanje različnih mnenj.
  8. Odprta debata.
  9. Zaupnost in zaupanje.
  10. Iskrenost.

O programu srečanj

Program za celotno sezono oblikujemo skupaj s članicami na prvem srečanju v septembru. Ideje se marsikdaj pokažejo že med letom, ob pomenkih, pogovorih, dogodkih. Ob pripravi celoletnega programa se upoštevajo mnenja in predlogi članic. Mentor poseže v program s kakšno primerno ali težjo temo, romanom, knjigo.

O obravnavanih temah

Vsako naše srečanje ima eno temo. Kot mentorica vnaprej pripravim določena vprašanja ali iztočnice, na katera članice in tudi mentorica odgovarjamo ob obravnavi knjige. Oprem se na spremne besede, kritike, največkrat pa na svoje razmišljanje o izbrani knjigi. Tudi temo določim sama po tem, ko se članice odločijo, kaj bi brale.

O branju

Včasih oziroma pogosto beremo različna dela enega avtorja, članice same pripravijo zanimivosti o avtorju, brskajo za intervjuji, predstavijo različne knjige. Pri tem seveda tudi sama z veseljem raziščem vse o avtorjih, njihovem ustvarjanju in zasebnem življenju, članicam pa največkrat pustim, da izbrskane podatke predstavijo same, jaz pa jih le dopolnjujem. Vsaki je seveda dovoljeno predstaviti tudi vsebino. Kot mentorica se potrudim, da preberem njihove izbrane knjige, a vedno to ni mogoče, gradiva je včasih veliko. Takrat se osredotočim na iskanje stičnih točk ali velikih razlik v romanih glede na tematiko. Kadar beremo isto delo, je seveda priprava manj zapletena, a nič manj podrobna.

O mnenjih

Vsak mesec članice oddajo listič z mnenjem o preteklem srečanju. Tako imajo čas osmisliti naše srečanje in mnenja drugič članic ter mentorice. Mnenja pretipkam in oblikujem knjižico, dodam svojo misel in seveda kakšno fotografijo. Knjižico dobijo med poletjem ali pa na prvem srečanju nove sezone v septembru. Objavljamo tudi na spletni strani knjižnice.

O zaključku srečanj oziroma sezone branja

Na zadnjem srečanju vedno gostimo slovenskega literata. Članice same izberejo gosta. Na srečanju zastavijo gostu svoja vprašanja. Literarna dela gosta prebiramo cel mesec, se pripravimo na srečanje, pregledamo vprašanja. Vsaka članica ima seveda pravico gosta vprašati, karkoli si želi od njega izvedeti. Vprašanja primerjamo le zato, da se ne ponavljajo. To se je izkazalo kot odlična priprava na pogovor. Sama kot mentorica pogovor le usmerjam – sem moderator, ki tu in tam zastavlja vmesna vprašanja. Na končnem srečanju članice obdarimo s knjigami. Če imamo srečo, se s knjigami obdarimo tudi v decembru in si polepšamo praznike. Menim, da so takšne male pozornosti ne samo vabilo k nadaljevanju, ampak predvsem zahvala članicam. Njim je namreč mar za knjigo, slovensko besedo, literaturo. S svojim obiskovanjem krožka in knjižnice ter s priporočili širijo o knjižnici dober glas in navdušujejo prijatelje okrog sebe, da sežejo po knjigah.

Primeri iz sezone 2020/21

1) Ženske, ki tečejo z volkovi

To sezono, poleg ostalega gradiva, beremo Ženske, ki tečejo z volkovi. Na sporedu za obravnavo bo šele januarja. Za branje tako zahtevne knjige, ki ni leposlovje, potrebujemo čas. Članice spodbujam k potovanju od znanega k neznanemu in vsaka ima pravico, da pove, kaj se ji je zdelo dobro, kaj ne, kaj čuti … Tema je pomen duhovnosti, a ne v popularnem smislu, temveč kot iskanje samopodobe na malo drugačen način. Zavedanje sebe. Preteklost, prihodnost v luči sedanjosti.

2) Elif Shafak

Prebrale smo vse njene knjige in jih predstavile. Na srečanju sem predvajala še njen intervju na YouTubu in jim sproti prevajala iz angleščine. Tema je bila družbeno kritični roman. Družbene razmere, razlike med »vzhodno« in »zahodno« družbo, svetom. Pravice žensk. Obstaja moški in ženski svet itd.

3) Ljubezenski in erotični roman

Vsaka članica si je iz pripravljenega gradiva izbrala dve knjigi. En ljubezenski in en erotični roman. Tema je primerjava erotičnega in ljubezenskega romana (kakovostnega). Seks (še vedno), kot tabu tema spolnost, ljubezen, čustva. Razlike v generacijah. Pojavljanje v medijih (kaj od tega je dobro, kaj slabo).

O mentorjevi vlogi in odgovornosti

Moje mnenje je, da je veliko ali kar največ, če ne kar vse, torej celotno delovanje take bralne skupine, krožka ali kluba, odvisno od mentorja. Mentor mora veliko brati, imeti širino znanja in splošne razgledanosti. Veliko je tudi znanja psihologije, saj se je dobro znajti v vseh situacijah, zaželeno je, da čim bolje poznaš člane, zaradi česar je smiselno, da se mentor pripravlja tudi na tem področju, se izobražuje in se, največkrat, uči iz danih situacij. Velika mera razumevanja članov, njihovih osebnosti, obnašanja, bralnih navad, razumevanja sveta in družbe tudi pomaga. In nikakor se ne gre postavljati nad bralce. Nekaj avtoritete je potrebne, ampak avtoriteto si mentor pridobi oziroma zasluži z dobro pripravo, ki člane pritegne, s pogovorom, sprejemanjem različnih mnenj. Tudi z umirjenostjo. Sposobnostjo moderiranja skupine, ki naj teče gladko, enakomerno, čeprav je včasih kakšen skok v bolj čustveno razlago prebranega prav dobrodošel. Šele takrat je mentor sposoben skupino, sestavljeno iz zelo različnih članov, usmerjati in člane voditi v napredovanje. Vsako srečanje je za mentorja veliko učenje, a je tudi potrditev njegovega dela. In še nekaj velja. To je, da vsemu temu nikakor ni namenjen samo službeni čas, pogosto je predvsem branju in tudi razmišljanju, idejam, namenjen čas izven službe, tako da je treba biti kar malo ali precej entuziasta, ali lepo po slovensko: zanesenjaka!

Dragi vsi in drage vse, želim vam obilo dobrih knjig in srečanj, čim prej tudi tistih v živo, kot smo bili navajeni do pred kratkim!

Foto: Simona Solina

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si