Helga Zepp-LaRouche: Načela nove mednarodne varnostne in razvojne arhitekture

Čas branja: 4 min.

VIDEO & ČLANEK.

Helga Zepp-LaRouche je 22. novembra 2022 na konferenci Schillerjevega inštituta z naslovom Ustavite nevarnost atomske vojne: tretji seminar političnih in socialnih voditeljev sveta predlagala deset načel, na katerih bi lahko temeljila nova varnostna in razvojna arhitektura. V svojem spletnem nagovoru je dodala: »Namen teh zamisli je spodbuditi premislek in dialog med vsemi ljudmi, ki si prizadevajo najti temelje novega svetovnega reda, ki bo zagotovil trajni obstoj človeštva.«

Nagovor Helge Zepp-LaRouche

Izvirnik: Ten Principles of a New International Security and Development Architecture. Schiller Institute, 30. 11. 2022.

Nova paradigma, ki bo značilna za novo dobo in h kateri mora stremeti nova globalna varnostna in razvojna arhitektura, mora enkrat za vselej odpraviti koncept oligarhije in v naslednjem koraku organizirati politični red tako, da se bo mogla realizirati resnična narava človeštva kot ustvarjalne vrste.

Zato predlagam, da razpravljamo o naslednjih načelih in jih, če bo doseženo soglasje, tudi udejanjimo. Namen teh zamisli je spodbuditi premislek in dialog med vsemi ljudmi, ki si prizadevajo najti temelje novega svetovnega reda, ki bo zagotovil trajni obstoj človeštva.

Prvič, nova mednarodna varnostna in razvojna arhitektura mora biti partnerstvo med popolnoma suverenimi nacionalnimi državami, ki temelji na Petih načelih miroljubnega sobivanja in Ustanovni listini OZN.

Drugič, absolutna prioriteta mora biti lajšanje revščine v vsaki državi na planetu, kar je zlahka dosegljivo, če se obstoječe tehnologije uporabljajo za skupno dobro.

Tretjič, dolžina življenja vseh ljudi se mora podaljšati do polnega potenciala, tako da se v vsaki državi na planetu ustvarijo moderni zdravstveni sistemi. To je tudi edini način, na katerega je mogoče premagati in preprečiti sedanje in morebitne prihodnje pandemije.

Četrtič, glede na to, da je človeštvo edina doslej znana ustvarjalna vrsta v vesolju, in z ozirom na dejstvo, da je človeška ustvarjalnost edini vir izobilja skozi potencialno brezmejno odkrivanje novih univerzalnih načel, mora biti eden glavnih ciljev nove mednarodne varnostne in razvojne arhitekture zagotoviti dostop do univerzalne izobrazbe prav vsakemu otroku in odraslemu na tem svetu. Resnična narava človeka je ta, da postane lepa duša, kot pravi Friedrich Schiller, in edini, ki je zmožen ta pogoj izpolniti, je genij.

Petič, treba je reorganizirati mednarodni finančni sistem, da bo lahko nudil produktivno kreditiranje za dosego teh ciljev. Naslonimo se lahko na izvirni sistem iz Bretton Woodsa, kakršnega je zasnoval Franklin D. Roosevelt, a mu ga ni uspelo izvesti zaradi prezgodnje smrti, in na štiri zakone, ki jih je predlagal Lyndon LaRouche. Tovrstni novi sistem kreditiranja mora na prvem mestu izrazito izboljšati življenjski standard zlasti narodov globalnega Juga in revnih na globalnem Severu.

Šestič, novi ekonomski red se mora osredotočati na ustvarjanje razmer za moderne industrijske panoge in kmetijstvo, začenši z infrastrukturnim razvojem vseh celin, da bodo končno povezane s predori in mostovi ter tako postale Svetovni kopenski most.

Sedmič, nova globalna varnostna arhitektura mora odpraviti koncept geopolitike tako, da bo ukinila delitev sveta na bloke. Upoštevati je treba varnostne interese vsake suverene države. Jedrsko orožje in drugo orožje za množično uničevanje mora biti nemudoma prepovedano. S pomočjo mednarodnega sodelovanja je treba razviti sredstva, spričo katerih bo jedrsko orožje postalo tehnološko zastarelo, kar je bil prvotni namen ponudbe, znane kot SDI, ki jo je predlagal Lyndon LaRouche in Sovjetski zvezi ponudil predsednik Reagan.

Osmič, nekoč je zaradi velikih razdalj in časa, potrebnega za potovanje, lahko ena civilizacija na enem koncu sveta propadla, pa je preostali svet za to izvedel šele leta pozneje. Zdaj človeštvo zaradi jedrskega orožja, pandemije, spleta in drugih globalnih učinkov prvič deli isto usodo. Zato rešitve za eksistenčno ogroženost človeštva ni mogoče najti s sekundarnimi ali delnimi dogovori, temveč jo je treba poiskati na ravni višjega Enega, ki je močnejše od Mnogih. Treba je premišljati na ravni sovpadanja nasprotij, lat. coincidentia oppositorum, pojma, ki ga je zasnoval Nikolaj Kuzanski.

Devetič, da bi mogli preseči konflikte, ki izhajajo iz razprtij okoli mnenj, s čimer so imperiji od nekdaj vzdrževali nadzor nad podložniki, je treba ekonomski, družbeni in politični red znova povezati z zakonitostmi fizičnega univerzuma. V evropski filozofiji se je o tem razpravljalo kot o skladnosti z naravnimi zakoni, v indijanski filozofiji kot o kozmologiji, podobna pojmovanja pa je najti tudi v drugih kulturah. Veje sodobne znanosti, kot so znanost o vesolju, biofizika ali znanost o termonuklearni fuziji, bodo ves čas povečevale znanje človeštva o teh zakonitostih. Podobno povezanost je najti v velikih delih klasične umetnosti v različnih kulturah.

Desetič, osnovna predpostavka nove paradigme je, da je človek v osnovi dober in zmožen brezmejno izpopolnjevati ustvarjalnost svojega uma in lepoto svoje duše, in da je najnaprednejša geološka sila v vesolju, kar dokazuje, da sta zakonitost uma in fizičnega vesolja usklajeni in povezani, ter da je vse zlo posledica pomanjkanja razvoja, zato ga je mogoče preseči.

Vznika novi svetovni ekonomski red, ki vključuje veliko večino držav globalnega Juga. Evropske države in ZDA naj se ne zoperstavljajo tem prizadevanjem, temveč se pridružijo državam v razvoju in sodelujejo z njimi pri oblikovanju nove dobe razvoja človeštva, da bo postala renesansa najvišjega in najplemenitejšega izraza ustvarjalnosti!

Ustvarimo torej mednarodno gibanje državljanov sveta, ki družno oblikujejo novo stopnjo v evoluciji človeštva, novo dobo! Državljani vseh držav, združite se!

Priporočena dodatna literatura

Helga Zepp-LaRouche: Mir pomeni spoštovanje pravice drugih do razvoja. Samozaložba.si, 31. 1. 2023. https://www.samozalozba.si/mir-pomeni-spostovanje-pravice-drugih-do-razvoja/

Lyndon LaRouche: Konflikt ni naravno stanje med ljudmi in narodi. Samozaložba.si, 26. 7. 2023. https://www.samozalozba.si/lyndon-larouche-konflikt-ni-naravno-stanje-med-ljudmi-in-narodi/

Cynthia Chung: The Peace of Westphalia: A Phase Shift in Universal History. Through A Glass Darkly, 24. 12. 2021. https://cynthiachung.substack.com/p/the-peace-of-westphalia-a-phase-shift

The Peace of Westphalia: A Phase Shift in Universal History [RTF Lecture with Matthew Ehret]. Rising Tide Foundation, 5. 6. 2021. https://youtu.be/R5cqHvGCuZo

Matthew Ehret: The Peace of Westphalia as a Lesson in Solving Religious Wars Past Present or Future. Matt Ehret’s Insights, 14. 10. 2023.  https://canadianpatriot.org/2023/10/14/the-peace-of-westphalia-as-a-lesson-in-solving-religious-wars-past-present-or-future/

Matthew Ehret: Why the Jews of Khazaria, the Himyarites and GokTurk Empire are Keys to Universal History. Rising Tide Foundation, 30. 10. 2023. https://risingtidefoundation.net/2023/10/30/why-the-jews-of-khazaria-the-himyarites-and-gokturk-empire-are-keys-to-universal-history/

Matthew Ehret: St Augustine’s City of God and Lessons for Today’s Religious Wars. Rising Tide Foundation, 7. 11. 2023. https://risingtidefoundation.substack.com/p/st-augustines-city-of-god-and-lessons

Matthew Ehret: The Strategic Importance of the 1509 League of Cambrai for Today’s World. Matt Ehret’s Insights, 24. 10. 2023. https://matthewehret.substack.com/p/the-strategic-importance-of-the-1509

LPACTV: The New Dark Age. LaRouchePAC Videos, 2009. https://www.youtube.com/watch?v=zYiX_ekB6Ec

Naslovna slika: Projekt Svetovnega kopenskega mostu (vir: EIRNS)

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si