Šolski pouk in bralni klub se dopolnjujeta

Bralsko srečanje s pisateljem | Foto: OŠ Bršljin, Novo mesto

Čas branja: 2 min. Bralni klubi na šolah se mi zdijo odlična priložnost za dodatno, sproščeno branje po prosti izbiri. Razumem jih kot alternativo, ne pa opozicijo šolskemu branju pri pouku slovenščine. Vsaka organizacijska oblika poteka v specifičnih okoliščinah in ima posebne cilje, spričo katerih goji tudi različne tipe branja. Branje … Več »

Samozaložba.si