Vera Sharav: Relevantnost Nürnberškega kodeksa

Čas branja: 8 min.

Sodniki vojaškega tribunala na nürnberških procesih niso le obsodili vodilnih nacističnih zdravnikov, ki so izvajali poskuse na taboriščnikih, temveč so hkrati objavili tudi načela medicinske etike – Nürnberški kodeks. 

Vera Sharav, ki je preživela holokavst in je danes zagovornica človekovih pravic, je na komemoraciji ob 75. obletnici Nürnberškega kodeksa 20. avgusta 2022 v Nürnbergu spregovorila o relevantnosti Nürnberškega kodeksa v današnjem času.

Izvirnik: Vera Sharav. Nurenberg Code is Our Defense Against Abusive Experimentation. AHRP, 20. 8. 2022. https://ahrp.org/transcript-vera-speech-nuremberg75/

Kratki dokumentarec s slovenskimi podnapisi: Na podlagi govora Vere Sharav je nastal pretresljiv kratki dokumentarni film, ki nas opominja na zgodovino in opozarja na zaskrbljujoče vzporednice z današnjimi dogodki. Dokumentarec s podnapisi je na voljo na našem kanalu Rumble.com.

Oglej si dokumentarec

Arhetipski simbol čistega zla

Nürnberški kodeks – najvidnejši mednarodno priznani dokument v zgodovini medicinske etike – ima izjemni etični pomen. V Nürnberg sem prišla, da bi svetovno grožnjo, s katero se danes sooča naša civilizacija, umestila v širši zgodovinski kontekst.

Zadnji dve leti in pol sta bili še posebej naporni, saj so v meni oživeli boleči spomini. Leta 1941, ko sem bila stara tri leta in pol, je bila moja družina pregnana z doma v Romuniji in deportirana v Ukrajino. Strpali so nas v koncentracijsko taborišče, kjer so nas pustili stradati.

Smrt je bila vsenaokoli. Moj oče je umrl od tifusa, ko sem bila stara pet let. Leta 1944, ko se je intenzivno izvajala dokončna rešitev (Endlösung), je Romunija izstopila iz zavezništva z nacistično Nemčijo. Vlada je dovolila, da se več stotin židovskih sirot, mlajših od 12 let, vrne v Romunijo.

Jaz nisem bila sirota – življenje mi je rešila mama. Vkrcala sem se v živinski vagon – v isti vagon, ki je še naprej dovažal Žide v taborišča smrti, četudi je Nemčija izgubljala vojno. Preden sem znova videla mamo, so minila štiri leta.

Holokavst služi kot arhetipski simbol čistega zla:

 • Sistematično so se izničevale etične norme in človeške vrednote.
 • Nacistični sistem je uničil družbeno zavest.
 • Kot suženjski delavci so od izčrpanosti umrli milijoni ljudi.
 • Druge so uporabljali za človeške poskusne zajčke.

Holokavst se ni začel v plinskih celicah Auschwitza in Treblinke. Holokavst je sledil devetim letom vedno hujšega omejevanja osebne svobode, ukinjanja državljanskih pravic in temeljnih svoboščin, skratka, človekovih pravic. Vlada je s ponižujočimi, diskriminatornimi razglasi demonizirala Žide kot »raznašalce bolezni«. Primerjali so nas z ušmi.

Ideologija, iz katere rastejo vsi genocidi

Resnična bolezen, ki je okužila nacistično Nemčijo in se širila kot virus, je bila evgenika – evgenika je elitistična ideologija, iz katere rastejo vsi genocidi. Evgenika je zakrinkana v psevdoznanost. Odprtih rok sta jo sprejela akademska in medicinska srenja pa tudi sodstvo – tako v Nemčiji kot tudi v ZDA.

Evgeniki upravičujejo socialno in ekonomsko neenakost. Legitimizirajo diskriminacijo, apartheid, sterilizacijo, evtanazijo in genocid. Nacisti so temu rekli »etnično čiščenje« (Etnische Säuberung) – s tem naj bi zaščitili genotip nemškega naroda.

Medicina je izgubila svoje poslanstvo zdravljenja in postala orožje. Najprej je služila nadzorovanju razmnoževanja s prisilno sterilizacijo. Potem je služila eliminiranju tistih, ki so jih obravnavali kot »podljudi« – Untermenschen.

 • Med prvimi žrtvami medicinske morije je bilo 1000 nemških invalidnih otrok in dojenčkov, starih do treh let. To morilsko operacijo so razširili na približno 10.000 otrok, starih do 17 let.
 • Naslednje žrtve so bili umsko prizadeti. Tem so sledili starejši v domovih za ostarele.

Vse te ljudi so obravnavali kot »ničvredne jedce« (worthless eaters, Unnützte Esser).

V okviru Operacije T4 (Aktion T4) so določene bolnišnice postale postaje za ubijanje, v katerih so preizkušali različne eksterminacijske metode – vključno s Zyklonom B, plinom, ki so ga uporabljali v taboriščih smrti.

Cilj nacistične dokončne rešitve je bilo karseda hitro in učinkovito iztrebiti celotno 11-milijonsko židovsko populacijo v Evropi. Nacisti so sprejeli diskriminatorne zakone. Uporabljali so moderno tehnologijo, nizkostroškovne industrijske metode, učinkovit prevozni sistem in visoko kvalificirane birokrate, ki so koordinirali postopek industrijskega genocida. Cilj sta bila visoka hitrost in maksimalna učinkovitost po najnižjih možnih stroških.

Ta genocid brez precedensa je terjal življenje 6 milijonov Židov in 9 milijonov drugih narodnosti, ki so jih nacisti razčlovečili v Untermenschen.

Kako se civilizirana družba spremeni v genocidno

Namen dnevov, s katerimi obeležujemo spomin na žrtve holokavsta, je, da opozorimo in poučimo prihodnje generacije o tem, kako se omikana, civilizirana družba spremeni v genocidni univerzum, kjer vlada popolna moralna izprijenost.

Za to, da bi mogli preprečiti naslednji holokavst, moramo prepoznati zlovešče vzporednice s sedanjostjo, še preden zastrupijo družbeno tkivo. Od nacistične ere dalje je študij zgodovine in večine humanističnih ved – vključno s filozofijo, religijo in etiko – zasenčil poudarek na uporabni znanosti in tehnologiji. Zato le redki znajo prepoznati zloslutne podobnosti med trenutno politiko in politiko nacističnega režima.

Ko je bilo razglašeno izredno stanje – leta 1933 in leta 2020 – so bile osebna svoboda, človekove pravice in temeljne svoboščine ter državljanske pravice kljub njihovi ustavni zaščiti potisnjene vstran. Sledili so represivni, diskriminatorni odloki.

Leta 1933 so bili glavna tarča diskriminacije Židje. Danes so tarča ljudje, ki nočejo, da bi jim vbrizgali eksperimentalna genska t. i. cepiva. Takrat in danes so vlade razglašale odloke, katerih namen je bila eliminacija delov prebivalstva.

Leta 2020 so vladni odloki bolnišnicam prepovedali zdravljenje starejših v domovih za ostarele. Rezultat je bil množični umor. Vladni odloki zdravnikom še naprej prepovedujejo predpisovati zdravila, ki rešujejo življenja in so jih odobrili regulatorji, kot je ameriška FDA. Protokoli, ki jih narekujejo vlade, še naprej ubijajo.

Molk medijev in cenzura

Mediji molčijo – tako kot so molčali takrat. Mediji objavljajo en sam narativ, ki ga narekuje vlada – tako kot pod nacisti. Stroga cenzura utiša vse nasprotne poglede.

V nacistični Nemčiji so ugovarjali le redki posamezniki. Kdor je ugovarjal, je bil poslan v koncentracijsko taborišče. Danes so zdravniki in znanstveniki, ki podvomijo o uradnem narativu, obrekovani, njihov ugled pa uničen. Tvegajo izgubo zdravniške licence in vpad posebnih enot policije v ordinacijo.

Etični pomen Nürnberškega kodeksa

Nürnberški kodeks je najvidnejši mednarodno priznani dokument v zgodovini medicinske etike. Ta prelomni dokument je nastal kot odziv na dokaze o medicinskih grozodejstvih, ki so jih počeli nacistični zdravniki in znanstveniki.

Kodeks postavlja etične meje raziskavam na ljudeh. Nürnberški kodeks zavrača ideologijo evgenike in nedvoumno brani dostojanstvo posameznega človeka – v nasprotju z »večjim blagrom družbe«.

Ameriški pravnik, ki je Nürnberški kodeks formuliral, je vanj vključil uradne nemške »Smernice za poskuse na ljudeh« iz leta 1931, ki jih je napisal dr. Julius Moses. Te smernice so ostale v veljavi do leta 1945. Nacisti so jih kršili od začetka do konca. Dr. Moses, ki je bil Žid, je bil deportiran v Theresienstadt (češ. Terezín), kjer je umrl.

Nürnberški kodeks je definiral temeljne, univerzalne etične in pravne standarde, s čimer je potrdil tudi temeljne človekove pravice. Človekove pravice veljajo za vsakega človeka.

Nürnberški kodeks določa meje parametrov dovoljenih medicinskih poskusov. Pa ne le to, kodeks določa, da so zdravniki in raziskovalci osebno odgovorni za to, da vsakomur, ki sodeluje pri poskusih, zagotovijo varnost, ga obvestijo o morebitnih nevarnostih in mu tako omogočijo, da poda obveščeno soglasje.

Standardi Nürnberškega kodeksa so vključeni v mednarodni kazenski zakonik. Pravno so zavezujoči tako v času miru kot tudi med vojno.

Namen Nürnberškega kodeksa je zagotoviti, da medicina nikoli več ne bi skrenila proč od varnostnega etničnega načela »Predvsem ne škoduj«.

Nürnberški kodeks je služil kot osnova nadaljnjim nacionalnim in mednarodnim kodeksom človekovih pravic – njegov namen je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in njegovega dostojanstva ter zajamčiti, da zdravniki nikoli več ne bi sodelovali pri etično spornih poskusih.

Prostovoljno in obveščeno soglasje

Tako kot pri desetih božjih zapovedih ne sme biti spremenjena niti beseda Nürnberškega kodeksa. Prvo izmed desetih etičnih načel zastavlja glavno etično zahtevo – ki je izražena zelo podrobno:

»Nujno potrebna je prostovoljna privolitev udeleženca poskusa.

To pomeni, da mora biti vpletena oseba pravno sposobna dati privolitev; biti mora v takšnem položaju, da se lahko odloči svobodno, brez kakršnekoli sile […], pritiska ali prisile; in mora zadevo dovolj dobro poznati in jo razumeti, da odločitev lahko sprejme z razumevanjem in poučeno. Zato […] mora biti udeleženec poskusa […], preden sprejme odločitev za sodelovanje pri poskusu […], [obveščen] o naravi, trajanju in namenu poskusa, o metodi in sredstvih, s katerimi bo poskus izveden, o vseh nevšečnostih in tveganjih, ki jih je upravičeno pričakovati, ter o učinkih na njegovo zdravje ali osebo, ki bi jih lahko imelo njegovo sodelovanje pri poskusu.

Dolžnost in odgovornost preveriti ustreznost privolitve nosi vsak posameznik, ki je pobudnik ali vodja poskusa ali je vanj kako drugače vpleten. Gre za osebno dolžnost in odgovornost, ki je ni mogoče nekaznovano prenesti na nikogar drugega.«

Kultura genocida se je zasejala v ZDA

Kultura genocida, ki je prežemala nacistični režim, se ni končala leta 1945. Zasejala se je v ZDA. Po koncu druge svetovne vojne so agenti ameriške vlade pomagali 1600 vodilnim nacističnim znanstvenikom, zdravnikom in inženirjem, da so se izmaknili roki pravice v Nürnbergu. Ti nacistični tehnokrati so pomagali pri morilskih nacističnih operacijah. Bili so Hitlerjevi sodelavci pri zločinu proti človeštvu. V Ameriko so jih na skrivaj pretihotapili v okviru Operacije Sponka (Operation Paperclip), s čimer so izrecno kršili ukaze predsednika Harryja Trumana.

Ti nacistični kriminalci so bili nato nastavljeni na visoke položaje v glavnih ameriških znanstvenih in medicinskih ustanovah, kjer so nadaljevali z delom. Še več, ti nacistični tehnokrati so izšolali generacije ameriških znanstvenikov, zdravnikov in inženirjev. Na ta način so se nacistične metode in neetično omalovaževanje človeških vrednot zasidrali tudi v Ameriki.

Leta 1961 je predsednik Dwight D. Eisenhower v svojem poslovilnem govoru ameriškemu narodu opozoril na naraščajočo prevlado »vojaško-industrijskega kompleksa«, katerega »absolutni vpliv – ekonomski, politični in celo duhovni – je čutiti [povsod]«.

Eisenhower je opozoril:

»Zavedati se moramo nevarnosti, da javna morala sama lahko postane ujetnica znanstveno-tehnokratske elite.«

Leta 1979 je Ameriška komisija za holokavst, ki ji je predsedoval preživeli iz Auschwitza Elie Wiesel, v poročilu predsedniku države opozorila:

»grožnja, da se obnovi nacistična opcija in znova eksterminirajo milijoni ljudi, še vedno zlovešče visi nad nami.«

 • Kdor trdi, da je analogija s holokavstom »neprimerna«, izdaja žrtve holokavsta, ker zanika relevantnost holokavsta.

Relevantnost holokavsta

Nürnberški kodeks vse od objave pred 75 leti velja za temelj etičnih kliničnih raziskav. Pandemija covida se izkorišča kot priložnost za uničenje etičnih in pravnih parametrov, zapisanih v Nürnberškem kodeksu.

 • Nürnberški kodeks nas ščiti pred zlorabami pri poskusih.

Človeštvo je danes pod napadom svetovnih dedičev nacistov. Četa brezobzirnih, med seboj povezanih svetovnih milijarderjev je pridobila nadzor nad nacionalnimi in mednarodnimi odločevalskimi ustanovami.

Začeli so udejanjati peklensko agendo:

 • Strmoglavljenje demokracije na Zahodu.
 • Depopulacija svetovnega prebivalstva.
 • Eliminacija nacionalnih držav in vzpostavitev centralizirane svetovne vlade.
 • Eliminacija gotovine in vzpostavitev digitalne valute.
 • Vbrizganje digitalnih osebnih izkaznic in umetne inteligence v vsakega človeka. Če se bodo ti cilji uresničili, bomo digitalno nadzorovani 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Maja 2022 je Klaus Schwab, arhitekt distopičnega velikega reseta, na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) rekel:

»Naj bo jasno, prihodnost se ne dogaja kar tako. Prihodnost gradimo mi, mogočna skupnost v tej sobi. Imamo sredstva, s katerimi lahko vsilimo ureditev sveta.«

Skrajni cilj teh megalomanov je pridobiti popoln nadzor nad svetovnimi naravnimi in finančnimi viri ter nadomestiti ljudi s transhumanističnimi roboti.

Transhumanizem je biotehnološko izpopolnjeni kastni sistem – nova evgenika.

Vodilni svetovalec Klausa Schwaba je Yuval Noah Harari, Izraelec, ki je študiral v Oxfordu. Harari je zagovornik nove evgenike in transhumanizma. Za Hararija so ljudje »živali, ki jih je mogoče shekati«.

Izjavil je: »Imamo tehnologijo, s katero lahko množično shekamo ljudi.«

Harari prezira koncept Boga. Transhumanisti prezirajo človeške vrednote in zanikajo obstoj človekove duše. Harari pravi, da je preveč »nekoristnih ljudi« (useless people). Nacistični izraz je bil »ničvredni jedci«.

To je »nova evgenika«. Odprtih rok jo sprejemajo svetovni milijarderji tehnokrati, ki se zbirajo v Davosu: tehnološke korporacije, farmacevtske korporacije, finančni oligarhi, akademiki, vodje vlad in vojaško-industrijski kompleks.

Ti megalomani so tlakovali pot v novi holokavst.

Tokrat je genocid grozi vsemu svetu. Tokrat je namesto plina Zyklon B orožje množičnega uničevanja injekcijsko gensko biološko orožje, zamaskirano v cepivo.

Tokrat ne bo nobenih rešiteljev.

Če se ne bomo uprli vsi, bo nikoli več zdaj.

Literatura

Nürnberški kodeks

Der Nürnberger Kodex (nemščina). https://dg-pflegewissenschaft.de/wp-content/uploads/2017/05/NuernbergKodex.pdf

The Nuremberg Code (angleščina). https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf

Deset točk Nürnberškega kodeksa v slovenščini:  https://sl.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnber%C5%A1ki_kodeks

Nürnberški kodeks v slovenskem prevodu najdete v tejle knjigi: Andraž Teršek: Boj za ustavnost in zakonitost. Ljubljana: Sanje, 2021.

Dokumentarec o govoru Vere Sharav o relevantnosti Nürnberškega kodeksa

Vera Sharav o relevantnosti Nürnberškega kodeksa | Nuremberg Code Speech documentary | podnapisi SL. Polica Dubova necenzurirano, 18. 4. 2023. https://rumble.com/v2j65rk-vera-sharav-o-relevantnosti-nrnberkega-kodeksa-nuremberg-code-speech-docume.html

Članek, ki ga v dokumentarcu priporoča Vera Sharav

Johnny Vedmore: Schwab Family Values. Unlimited Hangout, 20. 2. 2021. https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/schwab-family-values/

Schwab Family Values

Ciklus pogovorov z Vero Sharav

Never Again Is Now Global, Part 1: Here We Go Again On Steroids. CHD.TV, 31. 1. 2023. https://rumble.com/v28spre-never-again-is-now-global-part-1-here-we-go-again-on-steroids.html

Never Again Is Now Global, Part 2: Anyone Who Wants To Start A War Has To Lie. CHD.TV, 1. 2. 2023. https://rumble.com/v28tcre-never-again-is-now-global-part-2-anyone-who-wants-to-start-a-war-has-to-lie.html

Never Again Is Now Global, Part 3: Breaking The Veil Of The Real Conspirators. CHD.TV, 2. 2. 2023. https://rumble.com/v29ehu8-never-again-is-now-global-part-3-breaking-the-veil-of-the-real-conspirators.html

Never Again Is Now Global, Part 4: This Time Around We’re All Jews. CHD.TV, 3. 2. 2023. https://rumble.com/v28ts0k-never-again-is-now-global-part-4-this-time-around-were-all-jews.html

Never Again Is Now Global, Part 5: Never Give In – Never Give Up. CHD.TV, 4. 2. 2023. https://rumble.com/v28ut46-never-again-is-now-global-part-5-never-give-in-never-give-up.html

Posnetki citiranih izjav

Dwight D. Eisenhower (govor)

Klaus Schwab (izjava)

Yuval Noah Harari (predavanje)

Foto: prizor iz filma Bela bolezen (Bílá nemoc, 1937, rež. Hugo Hass)

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si