Kako izdamo e-knjigo

Čas branja: 4 min.

Po čem se izdaja e-knjige razlikuje od izdaje tiskane? Katere elemente mora vsebovati e-knjiga in kje pridobimo vse potrebno za njeno izdajo? Vse, kar morate vedeti, če želite izdati e-knjigo.

Podobnosti in razlike med elektronsko in tiskano knjigo

E-knjiga se od tiskane izdaje razlikuje predvsem po digitalnem prenosniku, kar vpliva na način uporabe in seveda tudi način izdaje.

Kar se tiče elementov, ki jih mora obvezno vsebovati e-knjiga, da lahko uradno izide, torej da jo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) vnesejo v sistem Cobiss, pa se pravzaprav elektronska knjiga ne razlikuje kaj dosti od njene tiskane sestre.

(Več o tem, kakšne so ključne razlike med e-knjigo in tiskano knjigo, lahko izveste v članku Lahko e-knjiga izpodrine tiskano knjigo?.)

Obvezni elementi e-knjige

1. Kolofon

Na straneh NUK izvemo, da morajo v skladu z zakonom tudi elektronske publikacije obvezno vsebovati kolofon. Pri monografskih digitalnih publikacijah je zaradi bibliografske kontrole potrebno vključiti tudi kataložni zapis CIP (za elektronski vir).

Kolofon e-knjige mora vsebovati podobne podatke kot tiskana različica knjige, le da namesto »Prva izdaja« napišemo »Prva elektronska izdaja«. Poleg tega je treba v zahtevku za CIP in ISBN seveda navesti še podatke, ki so specifični za elektronske publikacije.

Osnovni podatki:

 • tip publikacije (monografska publikacija)
 • naslov publikacije
 • leto izdaje
 • jezik publikacije
 • država izdaje publikacije
 • kraj izdaje publikacije
 • založba publikacije
 • v katerih formatih želite izdati elektronsko publikacijo (AZW, ePUB, HTML, iBOOKS, KF8, MOBI, PDF)

Pripravimo si še tele dodatne podatke, ki jih bomo morali prav tako navesti v zahtevku za pridobitev CIP in ISBN:

 • avtor oz. avtorji (sem sodijo tudi prevajalci in drugi avtorji)
 • maloprodajna cena
 • izvleček (kratek povzetek knjige)
 • dokončni URL (spletno mesto, na katerem bo knjiga dostopna)

2. CIP in ISBN

CIP in ISBN v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) pripravijo na podlagi podatkov, ki jih navedemo tako v kolofonu e-knjige, ki jo nameravamo izdati, kot tudi v spletnem obrazcu, po katerem oddajamo zahtevek za dodelitev CIP in ISBN.

Ko vlagamo zahtevek, moramo oddati tudi zadnji korekturni izvod e-knjige v formatu PDF, DOC, DOCX ali ePUB.

Ko zaprošamo za CIP in ISBN, moramo že vedeti, v katerih formatih bomo e-knjigo izdali, saj moramo ta podatek navesti v spletnem obrazcu.

3. Metapodatki

Datoteko e-knjige moramo opremiti z metapodatki (vdelamo jih v e-knjigo).

Več o metapodatkih lahko izveste v članku Kaj sploh je e-knjiga?.

4. Naslovnica

E-knjiga za razliko od tiskane knjige kajpada nima ovitka z naslovnico in zadnjo stranjo, temveč samo naslovnico.

Naslovnico manjše velikosti (da ne obteži preveč datoteke) vdelamo v e-knjigo, poleg tega pa si pripravimo tudi večjo naslovnico v formatu JPG ali PNG, ki jo bomo potrebovali, ko bomo e-knjigo poslali v prodajo distributerju.

Za naslovnico, ki jo vdelamo v e-knjigo, bo zadostovalo okoli 1000 px po daljši stranici.

Naslovnica za namen distribucije naj meri okoli 2560 x 1600 px.

Kje zaprosimo za CIP in ISBN e-knjige?

Gradivo za e-knjigo je treba oddati po spletnem vmesniku Založniki v NUK.

Ta vmesnik je namenjen poenostavitvi postopka pridobivanja in izdelave CIP in ISBN ter obogatitvi bibliografske baze COBIB.

Sicer pa je treba (po 8. člen ZOIPub) upoštevati vse kriterije za pridobitev CIP in v kolofonu poleg elementov, značilnih za tiskane knjige, navesti še naslov URL, na katerem bo e-knjiga dostopna, datotečni format, v katerem publikacijo pripravljate, ter datum izdaje.

Podrobnejše informacije o pridobivanju CIP za e-knjigo lahko izveste na spletnih straneh NUK.

Kako pridobimo zapis CIP in ISBN?

Zahtevo za pridobitev CIP oddamo na portalu Založniki v NUK s klikom na razdelek »Oddaja CIP zahteve«.

Pridobitev zapisa CIP

Zapis CIP je obvezna oprema vsake monografske publikacije. Za pridobitev zapisa CIP zahtevek oddamo v rubriki »Oddaja CIP zahteve«. Potem ko pridobimo zapis CIP, ga vstavimo v publikacijo in oddamo končno različico publikacije.

Datoteke in formati

Oddane publikacije ne smejo biti zaščitene z gesli ali opremljene s kakšno drugo obliko zaščite. Če publikacije oddajamo v formatu PDF, datoteke ne smejo biti zaklenjene, saj lahko v NUK le na ta način opravijo morebitne konverzije v ustreznejše arhivske formate za potrebe trajnega ohranjanja publikacij.

Na portal Založniki v NUK ni možno oddajati datotek v formatu ZIP ali drugih formatih za stiskanje. Če želimo k enemu vnosu pripeti več datotek naenkrat, nam to omogoča vmesnik za oddajo.

Publikacije je treba oddati v takšni obliki in formatu, kot so objavljene na spletu. Pred oddajo moramo poskrbeti, da je različica publikacije res dokončna vključno z vsemi morebitnimi popravki.

Kako oddamo obvezni izvod e-knjige?

Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) in Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (Ur. list RS, št. 90/07) digitalne publikacije opredeljujeta in določata kot predmet obveznega izvoda, tudi kadar gre za e-knjigo.

Nekoč smo obvezni izvod e-knjige oddajali po spletnem Sistemu za varno arhiviranje oddanega gradiva SVAROG.

Odkar imamo portal Založniki v NUK, je zadeva precej poenostavljena: e-knjiga se samodejno arhivira, brž ko so zaključeni vsi koraki pridobitve zapisa CIP in založnik v sistemu odda končno različico e-knjige z vstavljenim zapisom CIP in številko ISBN v njenih metapodatkih.

V kakšnem roku smo dolžni oddati obvezni izvod?

Rok za oddajo obveznega izvoda publikacije je najkasneje 15 dni po objavi ali začetku prodaje publikacije.

Koliko izvodov e-knjige je treba oddati?

Zavezanci za oddajo obveznega izvoda elektronskih publikacij nacionalni depozitarni organizaciji, tj. NUK, oddajo 1 izvod publikacije oziroma 1 izvod vsakega formata publikacije, v katerem je le-ta izšla.

Katere formate e-knjige je treba oddati?

Oddane spletne publikacije morajo biti v vseh tistih formatih, ki so jim bile dodeljene mednarodne knjižne številke ISBN oziroma v vseh formatih, v katerih je publikacija izšla. Pomembno je, da zavezanci publikacije oddajo brez elektronske zaščite.

Priporočeni formati za oddajo za besedilno gradivo so PDF, EPUB in MOBI.

Več o oddaji obveznega izvoda publikacije lahko izveste na spletnih straneh NUK.

Članek je bil posodobljen 18. 11. 2021.

Foto: Felipe Pelaquim (Unsplash)

Se vam zdi prispevek zanimiv?

Ocenite ga s klikom na zvezdice!

Ker se vam prispevek zdi zanimiv …

Sledite nam na družabnih omrežjih!

Žal nam je, da se vam prispevek ne zdi zanimiv.

Z vašo pomočjo ga lahko izboljšamo!

Kako bi lahko prispevek izboljšali?

Samozaložba.si